Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Міжнародна програма обміну студентами

з Альпен-Адріатичним університетом м. Клагенфурт, Австрія

     На сьогодні факультет комп’ютерних наук активно розвиває міжнародні контакти з партнерами у провідних закордонних університетах, з метою інтеграції студентів та викладачів ФКН у глобальний науковий та освітянський простір, як це визначено у Стратегії розвитку Каразінського університету на період до 2025 року.
Зокрема, у грудні 2018 року ректоратом нашого університету було підписано нову угоду про співробітництво з Альпен-Адріатичним університетом (ААУ) м. Клагенфурт (Alpen-Adria University, Klagenfurt). Цей університет належить до провідних закладів вищої освіти Австрії, в якому наразі навчається приблизно 11500 студентів, з них близько 2000 іноземних, а кількість міжнародних партнерів ААУ нараховує більш ніж 200 університетів у всьому світі. В ААУ наразі працюють близько 1500 викладачів, які на 34 кафедрах та інститутах здійснюють підготовку студентів та аспірантів у галузі природничих, гуманітарних і технічних наук. У складі технічного факультету ААУ функціонують кафедри інформатики (applied informatics), інформаційних систем (information systems), програмної інженерії (software engineering) та деякі інші. Згідно цієї угоди на період 2019-2023 р.р. можливо направлення студентів нашого університету для перебування в ААУ протягом одного семестру з отриманням відповідної кількості кредитів (до 30 ECTS) та виплатою стипендії у розмірі 500 євро на місяць за рахунок австрійської сторони. При цьому такі студенти повинні мати високі показники у навчання та науковій роботі, добрі практичні ІТ-навички та володіти англійською або німецькою мовами на рівні не нижче В2. На основі діючої угоди про обмін студентами між ХНУ імені В.Н. Каразіна та Альпен–Адрія університетом (ААУ) м. Клагенфурт (Австрія https://www.aau.at) у весняному семестрі 2019-2020 н.р. 2 студента кафедри МСіТ: Кульбашевська І.В. та Степаненко М.О. пройшли навчання в Австрії з виплатою австрійською стороною стипендії у розмірі 500 евро / місяць. Раніше цією програмою вже скористалися: у весняному семестрі 2018-2019 н.р. 2 студенти 5-го курсу ФКН (А. Киян та В. Донець), в осінньому семестрі 2019-2020 н.р. 2 студенти (Д. Шевкопляс, ФКН та Е. Денісова, факультет математики та інформатики), а загальний обсяг запланованого фінансування з австрійської сторони для студентів ХНУ імені В.Н. Каразіна на період 2019-2023 р.р. становить 40 000 евро. В їхню навчальну програму входять такі сучасні дисципліни за напрямом «Комп’ютерні науки» як: «Розподілені системи (Distributed Systems)», «Прикладне машинне навчання (Applied Machine Learning)», «Розробка мобільних застосунків для Android (Mobile Applications with Android)» та деякі інші, а також наші студенти відвідують інтенсивні курси вивчення німецької мови. В ААУ створені всі умови для сучасного навчального процесу, наукової роботи студентів, а також для зручного на комфортного перебування в інтернаціональному гуртожитку. Деякі фото про ААУ та м. Клагенфурт:

Центральна будівля ААУ

Корпус технічного факультету ААУ

Студентське кафе на перерві

Корпуси інтернаціонального гуртожит

Панорама м. Клагенфурт, яке знаходиться у підніжжя Ал

Слід зазначити, що успішний початок виконання цієї угоди став можливий завдяки постійній підтримці з боку співробітників управління міжнародних відносин нашого університету (начальник – проф.  Хижняк О.В.), а також колег з інтернаціонального відділу ректорату ААУ (Dr. E. Buffa and Prof. T. Reuther).

   В подальшому ми плануємо продовжити публікацію матеріалів про перебування наших студентів в ААУ та про перспективи подальшого розвитку цього міжнародного проекту.

Текст підготував:

Координатор проекту, завідувач кафедри моделювання систем і технологій проф. М. В. Ткачук