Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсному відборі (в електронній формі, крім випадків, зазначених у Правилах прийому);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію екзаменаційного листка магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту (у визначених Правилами прийому випадках);
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.