Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Виробнича практика студентів 3 курсу

2022/2023 навчального року

 

Практика студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) України є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. 

 

Робочі програми виробничої практики :

122 Комп’ютерні науки  2021/ 2022   2022/2023

123 Комп’ютерна інженерія  2021/2022   2022/2023

125 Кібербезпека  2021/2022   2022/2023

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології  2021/ 2022   2022/2023

 

Щоденник практики (скачати) друкується з двох сторін аркуша формату А4 книжкової орієнтації і зшивається посередині.

Координатор практики –