Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Професорсько-викладацький склад

 

Ткачук Микола Вячеславович
Виконувач обов’язків завідувача кафедри моделювання систем і технологій, доктор технічних наук, професор 
Напрями наукових досліджень: концептуальне моделювання інформаційних систем і технологій, проєктування проблемно-орієнованих програмних систем, знання-орієнтовані моделі і методи розробки програмного забезпечення
Тел: (057) 705-42-76
E-mail: mst@karazin.ua                                                                  mykola.tkachuk@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-4753-4267

 

Аверков Юрій Олегович
Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: Експериментальні дослідження, математичне моделювання, фізичні випробування та аналіз результатів, що дозволить зрозуміти поведінку електромагнітних полів та їх вплив на різні типи середовищ. Дослідницький напрям має важливе значення для розвитку технологій, які залежать від розуміння поведінки НВЧ електромагнітних полів у складних та неоднорідних середовищах.
E-mail: yuriyaverkov@karazin.ua

 

 

 
Гамзаєв Рустам Олександрович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: Моделі та інформаційні технології відстеження результатів у гнучких процесах розробки програмного забезпечення безпеки. Сучасні бази даних. Розробка та моделювання програмного забезпечення.
E-mail: Rustam.gamzayev@ karazin.ua

 

Дядюн Сергій Васильович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: Математичне моделювання, оптимізація процесів, безпечне управління роботою великих систем енергетики (системи водо-, газо-, енерго-, теплопостачання міст, магістральні водоводи, газопроводи, нафтопроводи)
E-mail:  svdyadun@karazin.ua
Scopus Author ID: 55971005300 
Северин Валерій Петрович
Доктор технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: Системний аналіз складних динамічних систем, Математичне моделювання та ідентифікація складних динамічних систем, Методи оптимізації, Оптимізація управління складними динамічними системами, Моделювання та оптимізація інформаційних управляючих систем енергоблоків атомних електричних станцій, Інформаційні технології оптимізації управління
E-mail: vpseveryn@karazin.ua
ORCID:  0000-0002-2969-6780
Scopus ID автора : 8287183900 
ResearchGate : Valery P Severin / Google Scholar
Сидоренко Ганна Юріївна
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: Математичне моделювання складних систем, Аналіз бізнес-систем, Теорія випадкових процесів та полів,  Якість та тестування програмних систем, Технології розробки мобільних додатків , Чисельні методи
E-mail:  annsydorenko01@gmail.com
ORCID : 0000-0002-0761-2793
ResearchGate : Ganna Sydorenko / Google Scholar

 

 

 

Зінов’єв Дмитро Володимирович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: Проєктування інформаційних систем; обробка графічної та текстової інформації; технології дистанційного навчання Moodle
E-mail: zinoviev@karazin.ua

 

 

 

 

 

Діденко Євген Володимирович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій
У віці 35 років геройськи загинув 17.10.2023 року захищаючи нашу Батьківщину від окупантів.
З першого дня повномасштабного вторгнення Євген пішов добровольцем захищати Харків у лавах ТРО, а згодом – у лавах Збройних сил України боронив нашу Харківщину від окупантів.
Євген Діденко назавжди залишиться в наших серцях!
Вічна пам’ять загиблим захисникам України!

 

 

Золотухіна Ольга Вікторівна
Завідувач лабораторії “Моделювання Smart-систем і технологій”, старший викладач кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: IT-підприємництво. Стартапи, розвиток економічного мислення успішного менеджера, ІТ-бізнес у розвитку інноваційної економіки.
E-mail: ovzolotukhina@karazin.ua
ORCID : 0000-0002-9354-7018
 

 

Товстокоренко Олег Юрійович
Доцент кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: Моделі та інструментальні засоби розробки та супроводу варіабельних компонентів  програмного забезпечення систем  «Розумний будинок.
E-mail: oleg.tovstokorenko@karazin.ua

 

 

 

Родінко Марія Юріївна
Доцент кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень: Методи побудови та дослідження властивостей малоресурсних блокових шифрів та їх компонентів
E-mail:  mariia.rodinko@ karazin.ua
Scopus ID автора :  57194032767 

 

Радоуцький Костянтин Євгенович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень:  Розробка методів та алгоритмів компактного зберігання інформації.
E-mail:  radoutskyi@karazin.ua
ORCID :0000-0003-3610-535X

 

Карась Ірина Вячеславівна
Доцент кафедри моделювання систем і технологій
Напрями наукових досліджень:
E-mail:  i.v.karas@karazin.ua
Scopus ID автора :
 

 

 

Інженерний склад

 

Афанасьєва Оксана Олександрівна
Інженер 1 категорії кафедри моделювання систем і технологій
                      Технічний редактор наукового журналу Вісник ХНУ серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи керування».
E-mail: journal-mia@karazin.ua