Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології                            з 2023 року  

174- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітні програми

Навчальні плани:
Робочі навчальні плани:
Перелік дисциплін за курсом: