Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 
Силабуси
 

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»

 
СБ «Реєстрація прав інтелектуальної власності» (лектор проф. С.І. Шматков)
СБ «Підготовка наукових публікацій та презентація результатів  досліджень»  (лектор проф. С.І. Шматков)
СБ «Теорія обчислень і програмування»  (лектор проф.  М.Г. Жолткевич)
СБ  «Бази даних та теорія знань» (лектор проф. М.В. Ткачук)
СБ  «Сучасний числовий аналіз» (лектор проф. М.Л. Угрюмов)
СБ  «Філософські засади та методологія наукових досліджень»(лектор проф. Я.В. Тарароев) 
СБ  «Іноземна мова для аспірантів»  (лектор доц. Ю.Ю. Шамаєва)
 
Спеціальність 125 – «Кібербезпека»
 
СБ – ОК 1 «Філософські засади та методологія наукових досліджень» (лектор проф. Тарароєв Я. В.)
СБ – ОК 2 «Іноземна мові для аспірантів» (лектор доц. Сердюк В. М.)
СБ – ОК 3 «Реєстрація прав інтелектуальної власності» (лектор проф. Краснобаєв В. А.)
СБ – ОК 4 «Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень» (лектор проф. Єсін В. І.)
СБ – ОК 5 «Математичні методи в кібербезпеці» (лектор проф. Горбенко І. Д.)
СБ – ВБ 1.1 «Методи синтезу та аналізу захищених телекомунікацій» (лектор доц. Рассомахін С. Г.)
СБ – ВБ 1.2 «Математичні методи синтезу та аналізу криптографічних примітивів» (лектор проф. Горбенко І. Д.)
СБ – ВБ 2.1 «Методи побудови телекомунікаційних протоколів фізичного та канальних рівнів» (лектор доц. Рассомахін С. Г.)
СБ – ВБ 2.2 «Моделі і методи комп’ютерної стеганографії» (лектор проф. Кузнецов О. О.)