Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 
Робочі програми
 

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»

 

Анотації РП 2021/2022 РП 2022/2023 РП 2023/2024

Іноземна мова (англійська) для аспірантів

 так

Філософські засади та методологія наукових досліджень

 так

Основи інноваційного менеджменту
д.т.н., проф. С. І. Шматков

так так  так

Теорія обчислень і програмування
д.т.н., проф. Жолткевич Г.М.

так так
Сучасний числовий аналіз
д.т.н., проф. М.Л. Угрюмов, к.т.н. В.Є. Стрілец
  так  так
Концептуальні моделі, архітектури та інструментальні засоби проектування проблемно – орієнтованих інформаційних систем д.т.н., проф. М.В. Ткачук,  к.т.н., доц. Р.О. Гамзаєв так  так
Сучасні технології розробки програмного забезпечення для паралельних та розподілених систем
д.т.н.,с.н.с. професор кафедри ТПС Толстолузька О.Г.
 так так так
Експертні системи на нечіткій логіці для аналізу даних
д.ф.-м.н., проф. В.М. Куклін, к.ф.-м.н., доц. Є.В. Поклонський
 так  так так так
Сучасні методи та засоби моделювання складних комп’ютеризованих систем
к.т.н., доц. Р.О. Гамзаєв
 так
Навчання, введення та попередня обробка інформації в нейронних мережах великого розміру д.ф.-м.н., проф. В.М. Куклін, к.ф.-м.н., доц. О.Є. Споров так
Принципи та технології створення кіберфізичних систем
к.т.н., доц. М.Г. Стервоєдов, к.ф.-м. н., доц. М.М. Хруслов.
так  так
Спеціальність 125 – «Кібербезпека»

 

РП 2020/2021 РП 2021/2022 РП 2022/2023 РП 2023/2024
ОК 1 «Філософські засади та методологія наукових досліджень»
проф. Тарароєв Я. В.
так  так
ОК 2 «Іноземна мові для аспірантів»
так  так
 ОК 3 «Реєстрація прав інтелектуальної власності»
проф. Краснобаєв В. А.
так  так
ОК 4 «Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень»
проф. Єсін В. І.
 так так
 ОК 5 «Математичні методи в кібербезпеці»
проф. Горбенко І. Д.
так  так
 ВБ 1.1 «Методи синтезу та аналізу захищених телекомунікацій»
доц. Рассомахін С. Г.
так  так
 ВБ 1.2 «Математичні методи синтезу та аналізу криптографічних примітивів»
проф. Горбенко І. Д.
так  так
ВБ 2.1 «Методи побудови телекомунікаційних протоколів фізичного та канальних рівнів» 
доц. Рассомахін С. Г.
так  так
ВБ 2.2 «Моделі і методи комп’ютерної стеганографії»
проф. Кузнецов О. О.
так  так

 

Програми фахових випробувань для вступу до аспірантури факультету комп’ютерних наук