Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Про факультет

Факультет комп’ютерних наук готує бакалаврів зі спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інформаційні управляючі системи та технології», «Компютерна інженерія», «Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем». «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».Підготовка магістрів ведеться зі спеціальностей «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інформаційні управляючі системи та технології», «Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем».Терміни навчання — 4 роки за рівнем «бакалавр», 1,5 роки за рівнем «магістр» на базі рівня «бакалавр».Факультет здійснює підготовку аспірантів зі спеціальностей «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та «Інформаційні технології».На факультеті працюють 5 кафедр, Центр інформаційних технологій, відкрита Мережева академія CISCO.Станом на 2016/2017 навчальний рік на факультеті навчаються 550 студентів. 

Презентація факультету комп’ютерних наук

Положення про факультет комп’ютерних наук