Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Атестація здобувачів вищої освіти

 

Методичні рекомендації з підготовки, виконання, оформлення і захисту кваліфікаційних та курсових робіт за спеціальністю “Інформаційні управляючі системи та технології”. 

Завантажити

Програма атестаційного екзамену за фахом_2023, 
спеціальність: 122 “Комп’ютерні науки”. 

Завантажити

Порядок проведення атестаційного екзамену
2022/2023н.р. 

Завантажити

Методичні рекомендації з підготовки, виконання, оформлення і захисту кваліфікаційних та курсових робіт за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”. 

Завантажити

Програма атестаційного екзамену за фахом_2023, 
спеціальність: 123 “Комп’ютерна інженерія”. 

Завантажити

Методичні рекомендації з підготовки, виконання, оформлення і захисту кваліфікаційних та курсових робіт за спеціальністю “Кібербезпека”. 

Завантажити

Програма атестаційного екзамену за фахом_2023, 
спеціальність: 125 “Кібербезпека”. 

Завантажити

Методичні рекомендації з підготовки, виконання, оформлення і захисту кваліфікаційних та курсових робіт за спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 

Завантажити

Програма атестаційного екзамену за фахом_2023, 
спеціальність: 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 

Завантажити