Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

РОЗКЛАД  ІСПИТІВ ТА ЗАЛІКІВ

 

Розклад атестаційного екзамену за фахом для студентів 4 курсу 2022/2023  н.р.

Розклад захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів денної та заочної форм навчання  2022/2023 н.р.

 

 

Розклад захисту кваліфікаційних робіт магістрів 2 курсу денної та заочної форм навчання  2023/2024 н.р.

 

1 семестр 2022-2023 н. р