Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

 

Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення була створена в 2000 році на базі відділення комп’ютерних наук Харківського національного університету.

Для підготовки фахівців з фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у 2001 році був утворений факультет комп’ютерних наук, до складу якого увійшли 3 кафедри: кафедра штучного інтелекту та інтерактивних систем (яка в 2012 році була перейменована у кафедру штучного інтелекту та програмного забезпечення), кафедра моделювання систем і технологій кафедра електроніки і керуючих систем.

З моменту створення і по теперішній час кафедру штучного інтелекту та програмного забезпечення очолює доктор фізико-математичних наук, професор Куклін Володимир Михайлович.

Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення готує фахівців в області освоєння і розробки математичних і логічних методів опису програм, алгоритмів і моделей з елементами сучасних інформаційних технологій і систем штучного інтелекту для розв’язання завдань у різних предметних областях, починаючи з третього курсу, забезпечує викладання таких загальних дисциплін, як «бази знань». «економіка і організація виробництва», Інформаційні технології та штучний інтелект представлені курсами з відпрацюванням практичних навичок.

Основні напрямки наукових досліджень: експертні системи, загальні питання опису інформаційних технологічних систем, фундаментальні дослідження в теорії інформації.

Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення бере на себе відповідальність за виконання студентами старших курсів факультету значної кількості дипломів.