Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Аспірантура

 
Отримайте ступень доктора філософії (PhD)!

Факультет комп’ютерних наук здійснює підготовку здобувачів докторів філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти).
Ми готуємо фахівців з інформаційних технологій, здатних вирішувати складні проблеми в сфері комп’ютерних наук та кібербезпеки , будь то професійна або дослідницько-інноваційна діяльність. Наш підхід передбачає глибоке переосмислення існуючих знань і створення нових у цих галузях. Ми формуємо професійні навички, необхідні для проведення власних наукових досліджень, роблячи акцент на їх наукову новизну та практичну важливість. Наші програми також готують до педагогічної діяльності, допомагаючи стати компетентними в освітній сфері.
Приєднуйтесь до нас, щоб розширити свої можливості та стати експертом у сфері інформаційних технологій!