Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Напрями наукових досліджень

  • Теорія та практика розробки сигнально-кодових конструкцій для забезпечення захисту інформаційних систем (проф. Сорока Л.С., доц. Рассомахін С.Г.);
  • Розробка та дослідження інформаційних та телекомунікаційних систем з гарантованою безпекою (проф. Кузнєцов О.О., доц. Руккас К.М.);
  • Адміністративно-методологічні моделі та методи управління інформаційною безпекою (проф. Кузнєцов О.О.);
  • Методи і моделі розробки інформаційних систем із різними правами доступу (доц. Єсін В.І.).

 

Напрямки діяльності:

д.т.н., доц. Рассомахін С.Г.: завадостійкість і безпека даних в інформаційних і комунікаційних системах;

д.т.н., проф. Горбенко І.Д.: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація;

д.т.н., проф. Долгов В. І.: методи криптоаналізу; криптографічні методи в кібербезпеці;

д.т.н., доц. Єсін В.І.: моделі і методи розробки баз даних інформаційних систем і забезпечення їх безпеки;

д.т.н., доц. Замула О. А.: комплексні системи захисту інформації; управління інформаційною безпекою; нормативно-правове забезпечення інформаційною безпекою;

д.т.н., проф. Кузнецов О.О.: завадостійка передача інформації; алгебраїчна теорія кодів; теорія автентифікації; криптографія та стеганографія;

д.т.н., проф. Лисицька І. В.: теорія складності обчислень; захист інформації в комп’ютерних системах; електронний документообіг;

д.т.н., доц. Олійников Р. В.: спеціалізовані мови програмування; основи тестування програмного забезпечення;

д.т.н., проф. Потій О. В.: міжнародна стандартизація в галузі інформаційної безпеки, адміністрування захищених інформаційно-телекомунікаційних систем;

к.т.н., доц. Громико І. О.: комплексні системи захисту інформації; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; технічний захист інформації.

 

 

Наукові школи:

Наукова школа д.т.н., доц. Рассомахіна С.Г.: теорія інформації та кодування, основи завадостійкої передачі інформації.

Наукова школа д.т.н., проф. Горбенко І.Д.: основи побудови криптографічного захисту інформації; дослідження та реалізація постквантових криптографічних примітивів.

Наукова школа д.т.н., проф. Кузнецова О.О.: побудова симетричних криптографічних примітивів, кодування та стеганографічний захист інформації.

Наукова школа д.т.н., доц. Єсіна В.І.: розробка баз даних інформаційних систем і забезпечення їх безпеки.

Наукова школа д.т.н., проф. Долгова В.І.: побудова симетричних криптографічних перетворень, криптографічні методи в кібербезпеці.

Наукова школа д.т.н., доц. Замули О.А.: побудова комплексних систем захисту інформації; управління інформаційною безпекою; методи обробки складних сигналів для безпечного зв’язку.

Наукова школа д.т.н., проф. Потія О.В.: міжнародна стандартизація в галузі інформаційної безпеки.

Наукова школа д.т.н., проф. Лисицької І.В.: основи симетричних криптографічних перетворень (блокові симетричні шифри); теорія складності обчислень.

Наукова школа д.т.н., доц. Олійникова Р.В.: побудова блокових симетричних шифрів; спеціалізовані мови програмування та їх застосування у сфері захисту інформації.

 

 

Семінари:

“Сучасні проблеми комп’ютерних наук, телекомунікацій та кібербезпеки” – голова: д.т.н., проф. Кузнецов О.О., секретар: к.т.н. Єсіна М.В.

НДР – Завантажити

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт:

 

Конференції:

 

Відкриті лекції:

  1. д.т.н., проф. Кузнецов О.О., дисципліна “Теорія чисел, груп, полей, кілець” – 12.03.18, 8.30-9.50, 526, КБ-21, КБ-22
  2. д.т.н., проф. Долгов В.І., дисципліна “Криптографічні методи в кібербезпеці” – 30.03.18, 10.10-11.30, 542, КБ-51
  3. д.т.н., доц. Рассомахін С.Г., дисципліна “Теорія автоматичного управління” – 12.04.18, 10.10-11.30, 316 КУ-31

 

 

Заходи, що проводяться для абітурієнтів:

  • дні відкритих дверей
  • зустрічі зі школярами
  • посвячення у студенти