Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Перелік дисциплін за курсом_КI

 

1 курс

 

Вступ до фаху Силабус /  / НМК
Алгоритмізація та програмування  / НМК
Об’єктно-орієнтоване програмування / НМК
Комп’ютерні основи, обробка інформації Силабус / / НМК
Іноземна мова (кафедра Іноземних мов) 
Історія України (кафедра Українознавства)
Вища математика 
Дискретна математика (кафедра Теоретичної та прикладної інформатики)
Фізика / НМК
Фізичне виховання (факультатив) (кафедра Фізвих)
2 курс
Пакети прикладного програмування  / Силабус / / НМК
Електротехніка та електроніка  / НМК
Об’єктно-орієнтоване програмування  / НМК
Іноземна мова (кафедра Іноземних мов)
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці / НМК
Вища математика / НМК 
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці / НМК
Комп’ютерна графіка / НМК
Філософія (кафедра Філософії)
Основи комп’ютерної системотехніки / НМК
ІТ-бізнес / НМК
Крос-платформне програмування / НМК
Теорія ймовірності / НМК
Фізичне виховання (факультатив) (кафедра Фізвих)
3 курс
Інструментальні засоби управління проектами / НМК 
Аналіз комп’ютерних систем / НМК
Іноземна мова фахом (кафедра Іноземних мов) 
Системне програмне забезпечення / НМК
Мікропроцесори та їх застосування 
Комп’ютерні мережі / Силабус / НМК
Архітектура комп’ютерів / НМК
Теорія інформації та кодування / Силабус / НМК
Технології захисту інформації 
Чисельні методи / Силабус / НМК 
Психологія / Історія української культури  
Методи і технології комп’ютерної інженерії  / Силабус 
Організація баз даних та знань  / НМК 
Фізичне виховання (факультатив) (кафедра Фізвих)
Моделювання 3D об’єктів /факультатив 
Операційні системи 
Програма виробничої практики
4 курс
Системи штучного інтелекту / Силабус / НМК 
Адміністрування комп’ютерних систем / Силабус / НМК
Сенсорні мережі / НМК
Архітектура комп’ютерів (Електроніки і управл.сист.) / НМК
Діагностика та тестування комп’ютерних систем Силабус / НМК
Технології розподілених систем та паралельні обчислення / НМК
Основи експлуатації складних систем. Робототехнічні системи / НМК
Математичне моделювання комп’ютерних систем  / Силабус / НМК
Технології проектування комп’ютерних систем / НМК
Оптичні обчислювальні інформаційні системи / Силабус / НМК
Комп’ютерні системи прийняття рішень  / Силабус / НМК
Моделювання 3D об’єктів /факультатив 
Комп’ютерні мережі / Силабус / НМК
Програма переддипломної практики / НМК
Кваліфікаційна робота бакалавра / НМК
Наскрізна програма практики
Програма виробничої практики
1 курс (магістерський рівень)
Теоретичні основи методології Big Data processing                               / Силабус / НМК
Теорія розподілених інформаційних ресурсів / Силабус
Комп’ютерні інформаційні технології Data Stream Mining
Глобальні проблеми сучасності (кафедра українознавства)
Кіберфізичні системи. Інтернет речей  
Управління проєктами  / НМК
Багатопроцесорні та розподілені обчислювальні системи /Силабус / НМК
Основи патентознавства / Силабус / НМК
Методологія та організація наукових досліджень   
Моніторинг та аудит інформаційно-управляючих систем / Силабус  
Чинники успішного працевлаштування за фахом   
Математичні методи моделювання та оптимізації процесів /Силабус  
Розробка та супровід проблемно — орієнтованих програмних систем   
Моделювання 3D об’єктів /факультатив
 
Нейрокомп’ютерінг   
Сучасні методи аналізу комп’ютерних систем
2 курс (магістерський рівень)
Програма науково-дослідної практики / НМК
Програма переддипломної практики 6 курсу / НМК
Кваліфікаційна робота магістра / НМК